martes, 8 de marzo de 2016

Gamificació / Ludificació y Joc Social

Gamificació / Ludificació
Gamificación (gamification en l'àmbit anglosaxó) és l'ocupació de mecàniques de joc
en entorns i aplicacions no lúdiques amb la finalitat de potenciar la motivació, la
concentració, l'esforç, la fidelització i altres valors positius comuns a 
tots els jocs


La gamificación és una tècnica, un mètode i una estratègia alhora. Part del
coneixement dels elements que fan atractius a els jocs i identifica, dins de 
una activitat, tasca o missatge determinat, en un entorn de NO-joc, aquells aspectes susceptibles de ser convertits en joc o dinàmiques lúdiques. Tot això per aconseguir una vinculació especial amb els usuaris, incentivar un canvi de comportament o transmetre un missatge o contingut. És a dir, crear una experiència significativa i motivadora.
Joc Social
És un joc que es practica entre dos o més persones, sovint en ambients tancats o teulades, que bàsicament inclou els jocs de saló i els de taula, i que no inclou els jocs esportius en què majoritàriament influïx l'habilitat física i l'esforç muscular

No hay comentarios:

Publicar un comentario